Psychiatrie in de Zorg

Psychiatrie in de Zorg

In de training” Psychiatrie in de Zorg” van ZorgCollegeLimburg leer je omgaan met psychiatrische problematiek.

Medewerkers in zorg en welzijn krijgen (steeds) vaker te maken met cliënten met psychiatrische problematiek.  Er is een verandering van de nadruk op verpleging/verzorging naar meer begeleiding opgetreden. In recent onderzoek gaf meer dan de helft aan onvoldoende kennis en vaardigheden te hebben, om deze cliënten te begeleiden. Met name als het gaat over kennis van en omgaan met psychiatrische ziektebeelden, alsook omgaan met fysieke agressie. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de cliënten zelf, maar ook voor de medewerkers. Ze ervaren o.a. een verhoging van de werkdruk en een afname van plezier in het werk.

 

Resultaat van de training.

Na de training heb je een beter inzicht in de achtergronden en het ontstaan van onbegrepen (psychiatrisch) gedrag. Ben je in staat vroegtijdig signalen te herkennen en proactief te handelen om escalatie te voorkomen. Ook lukt het je bij escalerend gedrag het gedrag te begrenzen, en jezelf en de bewoner te beschermen. Je gaat bewuster met je eigen houding om en beseft het effect daarvan op je omgeving. In de samenwerking met je collega’s bevorder je de noodzakelijke afstemming.

 

De onderwerpen die in de training aan bod komen zijn o.a.:

  • Basishouding, interactie en gedrag.
    Dementie en gedragsproblemen
  • Depressie
  • Angststoornissen
  • Schizofrenie en psychose
  • Persoonlijkheidsstoornissen (o.a. Borderline, Obsessief-compulsief, theatraal, anti-sociaal)
  • Verslavingsproblematiek.

 

Kernthema’s in de training:

1.Communicatieve vaardigheden
Oefenen van communicatieve vaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen, onderhandelen met de cliënt en assertief kunnen reageren.

2.De ABC-methode
Een methode om het ontstaan van probleemgedrag op het spoor te komen en een plan te maken om er anders mee om te gaan.

3.Het crisis-ontwikkelingsmodel: escalatie vs. de-escalatie
De ontwikkeling van een conflict of crises verloopt volgens een aantal fasen. Het crisisontwikkelingsmodel brengt het verloop hiervan in kaart en helpt een beeld te vormen van de mogelijkheden om escalatie te voorkomen.

4.Samenwerking.
Het delen van elkaars kwaliteiten en valkuilen in de omgang met de cliëntengroep en samen één lijn trekken. Samenwerking en effectief leren geven en ontvangen van feedback.

5.Bescherming Fysieke Controle. (Module Weerbaarheid)

Ondanks een empathische en pedagogische bejegening kan een cliënt toch overgaan tot fysiek agressief gedrag. We hebben het over o.a.; bijten, knijpen, slaan, schoppen, duwen, dingen stukmaken, haren trekken, enz. Medewerkers leren de intentie van ‘geen schade’ omzetten in ‘juist handelen in noodsituaties’.

6.Praktisch oefenen.

Medewerkers oefenen in het toepassen van vaardigheden in de voor hen moeilijke situaties als het gaat om de omgang met psychiatrische patiënten.

 

Duur en aantal deelnemers.
De in-company training bestaat uit 4 dagdelen van ieder 3 uur. De basismodule omvat 2 dagdelen. De overige 2 modules kunnen op maat worden ingevoegd, afhankelijk van de leerbehoefte van de afdeling. Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

 

Doelgroep.

Medewerkers in zorg en welzijn die te maken krijgen met cliënten met psychiatrische aandoeningen. Dit kunnen zijn; algemeen verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, verzorgenden, activiteitenbegeleiding, medewerkers in de (gespecialiseerde) thuiszorg, coaches en anderen die hun kennis omtrent deze doelgroep willen verbreden

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *