Nieuwe trainingen

Nieuwe trainingen

Meer mensen erbij, werkdruk en verlet verlagen

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkdruk kunnen zorgmedewerkers niet meer lange tijd voor scholing hun afdeling verlaten. Ook de rol van geschoolde vrijwilligers wordt steeds groter en belangrijker.  Onze korte, effectieve en op maat gemaakte trainingen voor zorgmedewerkers en vrijwilligers blijken daarom voor steeds meer van onze opdrachtgevers van waarde.

In het afgelopen half jaar hebben wij weer een aantal nieuwe bijscholingen ontwikkeld, die wellicht voor u interessant zouden kunnen zijn. Wij noemen hieronder de 4 belangrijkste:

  1. ‘Samenspel in Verandering’- voor vrijwilligers;
  2. ‘Omgaan met Fysieke Agressie na de fase van agitatie bij PG’  – voor medewerkers van verpleeghuisafdelingen;
  3. ‘Coachend Begeleiden van Vrijwilligers’ – voor AB-ers en coördinatoren vrijwilligerswerk;
  4. ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag van Mensen met en zonder Dementie’ – voor medewerkers Schoonmaak.

 

1Nieuwe scholing voor vrijwilligers: ‘Samenspel in Verandering’ – over samenwerking met beroepskrachten – PDF   

 

Zorgorganisaties willen in hun toekomstgerichte vrijwilligersbeleid de samenwerking tussen vrijwilligers, beroepskrachten, cliënten en naasten optimaliseren, om aan te sluiten bij de relevante ontwikkelingen en veranderingen in de Zorg. Om de gelijkwaardigheid in de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten te optimaliseren en in dit samenspel de vrijwilliger te ondersteunen in het aangeven van persoonlijke en relationele grenzen hebben wij de vervolgtraining ’Samenspel in Verandering’ ontwikkeld. Belangrijke aspecten hierin zijn: Waarderen, Informeren, Faciliteren, en Afstemmen (WIFA-model). Deze training heeft als leidraad de termen Gelijkwaardig Samenspel, Samenwerking, en Grenzen.

Hiermee vergroten de vrijwilligers hun inzicht in zichzelf en de ander door contact te maken met ieders diepere waarden en behoeften. Zo krijgen zij meer helderheid over het nemen van eigen verantwoordelijkheid en leren zij hun eigen grenzen te herkennen, aan te geven en te beschermen. Hierdoor versterken zij hun vermogen om van tegengestelde belangen te komen tot oplossingen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

 

2Korte scholing voor zorgmedewerkers: ‘Omgaan met Fysieke Agressie na de fase van Agitatie’ – PDF   

 

ZorgCollegeLimburg heeft een korte training ontwikkeld waarin medewerkers leren beter om te gaan met fysieke agressie van cliënten (afdelingen PG en somatiek). Zij leren de agressie op een veilige manier op te vangen, zichzelf, collega’s en de cliënt te beschermen en de situatie beter te controleren. De 2 dagdelen van deze Arbowet-training sluiten naadloos aan op de reeds bestaand opleidingstrajecten binnen de Belevingsgerichte Zorg zoals bijvoorbeeld de ABC-training. Gemiddeld waarderingscijfer een 9.1.

 

3 – Scholing voor AB-ers en Coördinatoren Vrijwilligerswerk: ‘Coachend Begeleiden van Vrijwilligers’

In deze scholing van 3 dagdelen komen de belangrijkste onderwerpen aan bod uit de deskundigheidsbevordering ‘Omgaan met Complex Gedrag in de Ouderenzorg – voor Vrijwilligers’ Deze worden gekoppeld aan ingebrachte praktijksituaties en thema’s die belangrijk zijn bij het begeleiden en coachen van vrijwilligers:

  1. Probleemoplossende denk- en gesprekstechniek;
  2. Grenzen herkennen en bespreken;
  3. Omgaan met verandering en weerstand.

 

4 – Scholing voor schoonmaakmedewerkers ‘Omgaan met Moeilijk Gedrag van Mensen met en zonder Dementie’

Medewerkers Schoonmaak komen frequent in contact met cliënten met en zonder dementie, met hun naasten en met andere beroepskrachten. Ook zij krijgen te maken met grensoverschrijdend of spanning oproepend gedrag op verbaal, non-verbaal of fysiek gebied waarvan zij soms niet weten hoe er goed mee om te gaan. Deze Arbowet-scholing van 3 dagdelen geeft hen naast korte theoretische uitleg over dementie vooral praktische handvatten om hun assertiviteit te vergroten. De scholing wordt op maat gemaakt afhankelijk van het soort contact en de leerwensen van de medewerkers op de locatie.

 

Tips: 

  1. In de scholing ‘Omgaan met Complex Gedrag in de Ouderenzorg’ voor vrijwilligers blijkt de combinatie met mantelzorgers in de groep goed te werken. Zij kunnen leren van elkaars ervaringen en gevoelens en elkaar tips of adviezen geven in het omgaan met het gedrag van mensen met (beginnende) dementie.
  2. De subsidiegelden voor 2018 van ‘Waardigheid en Trots’ kunnen voor bovenstaande scholingen gebruikt worden!
  3. Wil je meer lezen over recente ontwikkelingen in de Zorg, nieuws, belangrijke congressen etc.? Op onze Facebookpagina’s van ZorgCollegeLimburg posten we zeer regelmatig interessante berichten. Deel ze in je netwerk en dankjewel als je ons wil liken

 

met vriendelijke groet,

Frank Hoffmann

ZorgCollegeLimburg

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *