De 6 dimensies

De 6 dimensies

In de Gezondheids- en Ouderenzorg zien we – gelukkig- langzaam een verschuiving naar het kijken naar wat mensen wél nog kunnen, in plaats van de focus op ziekte en wat er mis gaat. Naar mensen in hun kracht te zetten en te houden. En zorgmedewerkers daarvoor in te zetten als ondersteuners.
Dr. Machteld Huber heeft jarenlang onderzoek gedaan naar wat gezondheid nu precies is. En ontdekte dat dit samenhangt met veel meer dimensies in het leven dan alleen (lichamelijke) ziekte: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Zij noemt dit de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Dit nieuwe concept wordt nu steeds meer omarmt in Nederland, als basis voor de zo noodzakelijke transformatie van de Zorg.
Je kunt er meer over lezen op de > website van het Institute for Positive Health > dat dit concept heeft uitgewerkt. De mate van gezondheid van mensen is in kaart te krijgen middels een > Spinnenwebdiagram > , een digitaal gespreksinstrument waarop middels > een test > zichtbaar gemaakt kan worden welke van de 6 dimensies krachtig genoeg zijn, en welke ondersteuning behoeven. Die dimensies zijn: Lichaamsfuncties, Mentaal Welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van Leven, Meedoen, Dagelijks Functioneren.

Op basis van dit concept is de Fontys Hogeschool bezig een nieuwe HBO zorgopleiding NB zij noemen het dus een Gezondheidsopleiding (!) op te zetten voor (nieuwe) zorgmedewerkers. In deze opleiding werken overheid, werkgevers in de zorg en opleidingsinstellingen samen om opleiden op een nieuwe manier in te richten. Waarom deze nieuwe opleiding? De zorg van de 21ste eeuw wordt vormgegeven volgens andere inzichten en principes dan die van de vorige eeuw. “Daartoe is een omslag in de zorg noodzakelijk,” schreef de commissie Kaljauw in 2015 in het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’. “Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van de burger staan centraal”. Meer weten over deze Gezondheidsopleiding (of beter nog, meld je aan!)? > website <

Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de bestaande MBO-opleidingen, bij- en nascholingen van zorgmedewerkers (of wordt dat ‘gezondheidsmedewerkers’?) en voor de verzorgings-en verpleeghuizen. Wij als ZorgCollegeLimburg passen de inhoud van onze bijscholingen nu al aan op deze nieuwe visie. Zoals de bijscholing ‘Omgaan met Onbegrepen Gedrag van Mensen met Dementie’. Ook onze nieuwe website wordt hierop gebaseerd. We houden je op de hoogte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *